1. Thanh toán tiền mặt khi giao hàng (COD)

Nếu quý khách không muốn thanh toán trước chúng tôi sẽ chuyển hàng và nhận thanh toán tại nhà. Tuy nhiên, việc thanh toán trước sẽ tiết kiệm chi phí giao hàng 15.000đ(đây là phí phải trả cho bên giao hàng để họ thu hộ tiền)

2. Chuyển khoản qua ngân hàng

Khi thanh toán trước

Thông tin tài khoản chuyển tiền thanh toán trước